Współpraca

Jesteś zainteresowany współpracą handlową z naszą firmą?
Poszukujemy partnerów wśród agencji reklamowych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży promocyjnych artykułów na rynku reklamowym w sektorze BTL.

 

*Ceny podane na naszej stronie - są cenami netto.

 

Warunki współpracy dla Agencji Reklamowych Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy ICL Wielkopolanin Sp. z o.o. a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunków współpracy.

Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej tylko drogą mailową. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają również formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności. Dla nowych kontrahentów zamawiających po raz pierwszy wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów rejestracyjnych firmy Zamawiającego (NIP, REGON) Każda Agencja Reklamowa po zweryfikowaniu otrzymuje rabat na wszystkie produkty z naszej oferty. Zamówienie powinno zawierać nazwę katalogową produktu lub jego kod. Ilość zamawianego towaru. Adres wysyłki z numerem telefonu. Do zamówień ze znakowaniem towaru, Zamawiający ma obowiązek dostarczyć plik zawierający logotyp w formacie PDF, CDR lub AI, z określeniem miejsca znakowania i koloru wg skali Pantone, do którego ma się zbliżać. W przypadku grawerowania laserem akceptowane są pliki z grafiką czarno-białą, wektorową. Możemy pomóc w doborze kolorów panton z zastrzeżeniem, że będą one możliwie najbardziej zbliżone, jednak nie podlegają ewentualnej reklamacji. Z podesłanych materiałów przygotowujemy projekt do akceptacji. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie akceptacji wizualizacji oraz w zależności od ustalonych warunków płatności, po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie chyba że strony ustaliły inaczej. ICL Wielkopolanin Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania zrealizowanych produktów i ich wizualizacji na potrzeby prezentacji oferty. Zamawiającemu przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanego dla niego produktu wyłącznie w formie pisemnej.

Ceny

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT 23%. Podane ceny w przestawionych ofertach /wycenach uwzględniają już indywidualny rabat dla Agencji Reklamowych. ICL Wielkopolanin zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Ceny towarów i usług nie zawierają kosztów dostawy.

Realizacja

Standardowy termin realizacji zamówienia oraz wysyłki towarów nieoznakowanych to około 24 godziny od momentu zamówienia z zastrzeżeniem wydłużenia tego czasu w zależności od formy płatności ustalonej pomiędzy Zamawiającym a ICL Wielkopolanin Sp z o.o. Czas realizacji zamówień znakowanych towarów jest ustalany indywidualnie przy przedstawieniu oferty. Zazwyczaj wynosi on od 7 do 12 dni roboczych.

Dostawa

Zamówiony towar wysyłamy firmami kurierskimi na koszt Zamawiającego. Firma ICL Wielkopolanin Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wynikłe w transporcie oraz opóźnienia dostawy spowodowane przez firmy przewozowe. Warunkiem uzyskania odszkodowania za uszkodzony towar jest sporządzenie w momencie odbierania dostawy protokołu uszkodzeń.

Materiały

ICL Wielkopolanin Sp. z o.o. nie jest producentem. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasem różnic się nieznacznie od rzeczywistego ich wyglądu. Kolory, rozmiary naszych towarów z różnych dostaw mogą się nieznacznie różnić między sobą. Nie zmienia to ich właściwości.

Rezerwacje

Zamawiający ma możliwość bezpłatnej rezerwacji, drogą mailową, towaru dostępnego na magazynie lub w trakcie produkcji oraz dostawy na okres 72 godzin, z prawem do pierwokupu. Rezerwacja wygasa po 3 dniach roboczych, chyba że kupujący przedłuży rezerwację po tym czasie. Zamawiający może przedłużyć rezerwację bezpłatnie maksymalnie drugi raz na okres 24godzin. Kolejna rezerwacja jest możliwa przez Zamawiającego, po upływie kolejnych 72 godzin w dni robocze od wygaśnięcia poprzedniej rezerwacji. Zamawiający ma możliwość rezerwacji płatnej, towaru dostępnego w sprzedaży jak również niedostępnego na magazynie, ale w trakcie produkcji lub dostawy na dłuższy okres czasu, do momentu pojawienia się towaru w sprzedaży, wpłacając zaliczkę w wysokości 5% wartości rezerwowanego towaru na podstawie faktury pro forma. Zarezerwowany i opłacony zaliczką towar jest gwarancją dostępności towaru dla Zamawiającego. W sytuacji rezygnacji z zakupu rezerwowanego towaru, zaliczka nie zostaje zwracana, chyba że ICL Wielkopolanin Sp. z o.o. nie wywiąże się z umowy dotrzymania terminu dostawy towaru na magazyn, lub towar z nowej dostawy nie będzie zgodny z zamawianym.

Warunki płatności i zwroty

Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą towaru. Inne formy i terminy płatności ustalane są indywidualnie pomiędzy firmą ICL Wielkopolanin Sp. z o.o. a Zamawiającym. Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania ICL Wielkopolanin Sp z o.o. ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.

Zwroty

Zamawiający ma prawo do bezpłatnego zwrotu nieoznakowanego towaru w ciągu 48 godzin roboczych od momentu doręczenia zamówionej przesyłki pod wskazany adres, odsyłając towar na koszt Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do zwrotu nieoznakowanego towaru w oryginalnych opakowaniach do 30 dni roboczych w tym przypadku Zamawiający ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 10% zwracanego towaru oraz koszty transportu. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia na towary znakowane, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez ICL Wielkopolanin Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

Reklamacje

Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w dniu odbioru. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia zdjęć poglądowych reklamowanego towaru oraz jeśli to konieczne odesłanie towaru do siedziby firmy ICL Wielkopolanin Sp z o.o. celem potwierdzenia wady. Reklamacje są przyjmowane w ciągu 5 dni od daty otrzymania towaru (decyduje data wpływu reklamacji pisemnej do ICL Wielkopolanin Sp z o.o. ) przez Zamawiającego i rozpatrywane są w ciągu 7 dni. Reklamacji podlega jedynie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Nie odpowiadamy za uszkodzenia wynikające z transportu firma spedycyjną. Towar zakupiony w ICL Wielkopolanin Sp. z o.o. a następnie oznakowany przez Zamawiającego nie podlega reklamacji w zakresie wad widocznych. Reklamacji nie uwzględnia się jeśli wady powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub opóźnieniem w odbiorze towaru nie wynikającym z winy ICL Wielkopolanin Sp z o.o. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do firmy ICL Wielkopolanin Sp. z o.o. ponosi zamawiający. Reklamacją nie są objęte niewielkie odstępstwa kolorystyczne oraz minimalne różnice w rozmiarach produktów. Po uznaniu reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad w najkrótszym możliwym terminie. Firma ICL Wielkopolanin ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości złożonego zamówienia.